KINGSPAN UNIDEK PŘESTĚHOVÁN CONVOI-EM

Kingspan Unidek GmbH podepsal s Convoi-em smlouvu na podzim roku 2011 týkající se přesunu celého závodu a výrobního provozu 500 km z Burkhardtu blízko Chemnitz do Bretten, Německo. Kingspan Unidek GmbH je společnost uznávána pro své schopnosti v tepelné izolaci, zvukové izolaci a ochraně proti vlhkosti. Slogan společnosti je, že každý dům ji má, každý dům ji potřebuje.

Integrací lídra trhu Unidek Gefinex GmbH do Kingspan Group 1. dubna 2011 došlo k vytvoření nové společnosti pod názvem Kingspan Unidek GmbH. Vysoce kvalitní tepelněizolační výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) prodávané pod značkou Unidek, jsou nyní vyráběny v místě výroby v Brettene (Bádensko-Württembersko). Kingspan Unidek GmbH je kompetentním partnerem pro řešení pro nové stavby, renovace, rekonstrukce a modernizace zahrnující střechy, stropy, stěny a podlahy.

Celý přesun byl realizován od listopadu 2012 do března 2012 s průměrně 22 zaměstnanci. Tento projekt měl dvě podstatné funkce. První byl přesun do mlýna (viz obrázek) s celkovou délkou 77,2 metrů. Druhým bylo dostat kotelnu z prvního patra pomocí několika jeřábů a strojů (6 x 3 m/15 tun), ale ne“ jedna ku jedné“, protože by to bylo příliš jednoduché .... Kotelna byla demontována v Burkhardtsdorf a převezena do Brettenu, kde byla po kompletní mechanické a elektrické konverzi znovu sestavena, s novým potrubím, rozvody atd.. Celkem bylo potřebných 58 transportů, speciálních manipulací a noční dopravy s policejním doprovodem k dokončení tohoto projektu.