SMLOUVA PODEPSANÁ S ERASMUS MEDICAL CENTER

V uplynulých letech Erasmus Medical Centre v Rotterdamu (Nizozemsko) tvrdě pracoval na rekonstrukci Univerzity Medical Center. Tato obnova zahrnuje nové nemocnice a vzdělávací centrum, rozšíření Sofiině dětské nemocnice a obnovení Toraxcentra. Pokud budou budovy o rozloze 130 000 m2 připraveny, začne se rekonstrukce stávajících úseků.

To znamená, že v průběhu příštích let proběhne přesun míst včetně:

  • Kanceláře
  • Klinického oddělení (pokud jde o pacienty)
  • Ambulance
  • Laboratoře.

V roce 2011 Erasmus MC začala výběrový proces nového dodavatele pro realizaci obou projektů a pro pravidelné stěhování. Po předběžném výběru začalo výběrové řízení. Vítězem tohoto tendru byl Convoi. Od 1. února se začaly práce v centru Rotterdamu.

Stavební projekt je ambiciózní a snaží se dosáhnout co nejvyšší úroveň, a to jak z hlediska konceptu i stavebních vlastností. Je to Univerzita Medical Center 21. století, která bude připravena na budoucnost. Více informací o stavebním projektu lze nalézt na new Erasmus.

Convoi se těší na tuto novou spolupráci s Erasmus Medical Center. Na pravé straně můžete vidět několik fotografií nové budovy a podpisu smlouvy: fltr. Paul Stöver (Erasmus MC), Alex de Jong (Convoi), Leon Spronken (Convoi) and Mark Koppenberg (Convoi).