O NÁS

KVALITA A BEZPEČNOST

Total Quality Management (TQM)

Kvalita, kterou možná vidíte jako samozřejmost. To není jen tak. Tady nejde o „vy žádáte, my jednáme“, ale kvalita se musí prolínat v organizaci. Možná nejdůležitější faktor při projektovém a průmyslovém stěhování je dodržování norem kvality. My vám vždy zaručujeme nejlepší kvalitu. To je zřetelné a potvrzené mnoha osvědčeními, jako ISO 9001:2008, ISO 14001 a SCC petrochemie. Kvalita je dále zabezpečena a zajištěna systémem Total Quality Management (TQM) společnosti Convoi. Pravidelně je zkoumána spokojenost zákazníků a tyto výsledky jsou použity k další optimalizaci TQM.

Bezpečnost

QHSE management systému Convoi je písemně ustanoven a založen na normě ISO 9001, ISO 14001 a SCC petrochemie.

Prostředky

Při nákupu nových osobních ochranných prostředků (OOP) se posuzuje, zda tyto splňují zákonné požadavky. Bere se také v úvahu stav techniky a ochrana životního prostředí. Všechny prostředky jsou předem posuzovány z hlediska vhodnosti.

Bezpečnostní průkaz

Convoi zabezpečuje, aby pracovníci mohli absolvovat požadované bezpečnostní školení, a pokud je třeba, připraví se tréninkový plán. (Noví) zaměstnanci jsou přezkoušeni z požadované a stanovené kvality, bezpečnosti, zdraví a životního prostředí. Pokud to nový zaměstnanec nesplňuje, postaráme se o to, aby do tří měsíců absolvoval správné školení. Zaměstnanci mají Personal Safety Logbook.

Riziko inventarizace a evaluace (RI&E) a úloha rizika analýzy (TRA)

Koordinátor QHSE předkládá RI&E s řídicími opatřeními pro rizikové funkce a projekty, řídí a aktualizuje akční plán podle RI&E, inspekce pracoviště (IP) a incidentů a každoročně vyhodnotí RI&E a řídí opatření / akční plán jako součást hodnocení vedení. Pokud je řeč o nehodě ze zanedbání, ta bude prověřena pomocí RI&E.

Zdraví a bezpečnost (H&S) projektové plány

Projektový manažer odpovídá za vypracování H&S projektového plánu pro projekty delší než 500 pracovních dní na zaměstnance, nebo za stavební období delší než 30 dnů s více než 20 zaměstnanci, nebo v případě, že si to vy jako zákazník přejete. Projektový manažer používá pro toto standardní H&S projektový plán nebo model podaný zákazníkem.

Inspekce pracoviště (IP)

Všichni provozní vedoucí provádějí měsíčně na svých projektech inspekci na pracovišti pomocí k tomu vytvořeného checklistu inspekce na pracovišti. Takto jsou provedena zlepšení zaznamenané a zaregistrované. Formuláře se odevzdají koordinátorovi QHSE. Pro identifikované překážky, které se nedají řešit v rámci projektu, bude vypracována iniciativa pro zlepšení (IPZ).

Hodnocení dopadu na životní prostředí

Environmentální aspekty jsou začleněny v co nejvyšší míře v příručce QHSE. Pro Conovi je provedeno hodnocení dopadu na životní prostředí. Hodnocení dopadu na životní prostředí je každoročně hodnoceno v průběhu hodnocení řízení, aby se zjistilo, zda ještě stále splňuje procesy na jedné straně a příslušné právní předpisy a normy na druhé straně.