EXPERTIZY

PŘEPRAVY ADR

Zaměstnáváme certifikované řidiče ADR

Přeprava nebezpečných látek musí být v souladu s přísnými pravidly a licencemi. Nebezpečné látky musí být odborně zabaleny. Naši řidiči mají osvědčení ADR. Také všichni zaměstnanci jsou informováni o možných nebezpečích a vlastní potřebné ochranné pracovní pomůcky. V plastových odkapových přepravkách a ve speciálních kontejnerech mohou naši ADR řidiči bezpečně přepravit Vaše nebezpečné látky. Všechno podle předpisů, včetně žádostí o licence a tomu podobné.

Pokud chcete vědět více o naší práci a projektech, prohlédněte si reference. Pokud potřebujete poradit nebo chcete cenovou nabídku, kontaktujte nás, prosím, přímo.