ODVĚTVÍ

PRŮMYSLOVÉ INSTALACE

Umístění, montáž a napojení vše v jednom

Téměř všechny nové projekty jsou prováděny u společností s výrobními zařízeními, technickými instalacemi a výrobními linkami v jakékoli formě. Když nové stroje nebo díly z výroby budou nahrazeny novými zařízeními, je na firmě Convoi, aby provedla tyto inovace. Na vnitřní umístění, a především vložení strojů do již existující linky je zapotřebí odborná znalost a zkušenost. Přirozeně se mnoho průmyslových montáží provádí v nově vybudovaných výrobních halách.

Elektrické a hydraulické připojení nového zařízení na napojení z budovy je prací pro Convoi právě tak jako vystupování jako hlavní dodavatel pro možné subdodavatele. A to od relativně malých strojů až po celkové komplexy lisoven nebo zařízení s váhou stovek tun nebo výrobních linek více než 100 m dlouhých.

Pokud chcete vědět více o naší práci a projektech, prohlédněte si reference. Pokud potřebujete poradit nebo chcete cenovou nabídku, kontaktujte nás, prosím, přímo.