EXPERTIZY

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Naše zkušenosti Vám dají jistotu

Obchodní manažeři, projektanti, inženýři, projektoví manažeři, supervizoři a ostatní pracovníci, všichni mají rozsáhlé zkušenosti v oblastech strojírenství, elektrotechniky, mechaniky a ve stavební oblasti. Projektový tým spojuje potřebné odborné znalosti, mapuje stroje a prostředí a vyhodnocuje a popisuje rizika v BOZP zprávách.

V závislosti na složitosti projektu je inženýrské oddělení zapojeno do projektu a to zmapuje situace ve dvoj- nebo trojrozměrných aplikacích AutoCAD. Dalším krokem je akční plán a možnosti a důsledky jsou s Vámi prodiskutovány. Odborníci společnosti Convoi si všímají detailů a jsou vynalézaví a flexibilní, když jde o nalezení nejlepšího řešení situace.

Projektový manažer pošle projekt v průběhu realizace a monitoruje vývoj podle akčního plánu. Prostřednictvím průběžných zpráv jste stále informováni o průběhu a stavu.

Hlavní dodavatel

Convoi působí jako hlavní dodavatel a bere na sebe vedení a odpovědnost, včetně řízení komunikace s možnými subdodavateli nebo výrobci zařízení. V praxi to znamená dobré sladění, protože projektový manažer Convoi má celkový přehled o všech pracovních činnostech. Je odpovědný, má na starosti vedení a poskytuje kontrolu nad všemi stranami, čímž je sladění optimální. Jako zákazník máte jeden kontaktní bod: proto je to jednoduché a zodpovědnost je jasná a přehledná.

Pokud chcete vědět více o naší práci a projektech, prohlédněte si reference. Pokud potřebujete poradit nebo chcete cenovou nabídku, kontaktujte nás, prosím, přímo.