ODVĚTVÍ

HIGH-TECH

Stěhovací inženýři: muži v bílém…

Nová i použitá high-tech a state-of-the-art stroje, zařízení a vybavení bývají umísťovány společností Convoi. Často jde o drahé a křehké systémy. Speciálně vyškolení stěhovací technici Convoi dovedou systémy high-tech umístit, nainstalovat a odevzdat ve stavu vhodném k používání. S polovodičovým průmyslem nebo umístěním nástrojů nebo zařízení v bezprašných prostorech (cleanrooms), jako jsou laboratoře a výzkumná centra, má Convoi značné zkušenosti. Přirozeně má Convoi reference o provádění práce v bezprašných prostorech a v klimatizovaných nebo speciálních prostředích. Steppery, tkalcovské stroje nebo stroje na výrobu kuličkových ložisek na turbíny větrných mlýnů a turbínové díly pro letadla, byly společností Convoi umístěny v podobných prostředích.

Zdravotnická zařízení

MRI, PET a CT skenery jsou zdravotnická high-tech zařízení, která byla umístěna společností Convoi. Ve společnosti Convoi jsou připraveny speciální týmy, které jsou specializovány na dovoz, umístění, instalaci a uvedení do provozu komplexních a citlivých zdravotnických zařízení.

Pokud chcete vědět více o naší práci a projektech, prohlédněte si reference. Pokud potřebujete poradit nebo chcete cenovou nabídku, kontaktujte nás, prosím, přímo.