ODVĚTVÍ

LABORATOŘE

Speciální lidé se speciálním vybavením pro speciální projekty

Stěhování laboratoří vyžaduje zvláštní přístup. Vzhledem ke kombinaci větších, těžších přístrojů a zkušebních zařízení na jedné straně a velmi citlivých a drahých zařízení, spousty skla a malých instrumentů na druhé straně se tu pravidelně kombinují síly průmyslové montáže a stěhování projektů.

Umět umístit velká nová zařízení vyžaduje speciální znalosti a vybavení, ale stěhovat sklo a křehké nástroje vyžaduje neméně zkušeností. Ideální práce pro Convoi.

Nebezpečné látky

V laboratořích se často používají nebezpečné látky. Nebezpečné látky nemohou být přemísťovány nikým jiným než našimi řidiči vlastnícími osvědčení ADR. Convoi má speciální zařízení pro bezpečnou přepravu nebezpečných látek. Stěhování laboratorních digestoří, van na kyselinu, leptavých látek, pecí a zařízení: Convoi to vše provedl, včetně odpovídajících povolení.

Pokud chcete vědět více o naší práci a projektech, prohlédněte si reference. Pokud potřebujete poradit nebo chcete cenovou nabídku, kontaktujte nás, prosím, přímo.