ODVĚTVÍ

POTRAVINY A TABÁK

Správné vybavení a správní lidé

Každé odvětví a každý průmysl má své specifické požadavky. V potravinářském se musí pracovat čistě pro snížení možnosti nákazy. Convoi má to správné vybavení, jako jsou kompaktní elektrické jeřáby, aby zabezpečil čisté a bezeškodní stěhování a instalaci bubnů, běžících pásů, mísicích strojů a dalších.

Convoi provedl bezpočet projektů v tabákovém průmyslu, mlékárnách, čokoládovnách, pivovarech a mrazírnách, jakož i v přemísťování vyplachovacích strojů, pecí, třídicích strojů, bubnů, nádrží, plnicích linek, mrazniček a paletových strojů.

Pokud chcete vědět více o naší práci a projektech, prohlédněte si reference. Pokud potřebujete poradit nebo chcete cenovou nabídku, kontaktujte nás, prosím, přímo.