STĚHOVÁNÍ STROJŮ PO CELÉM SVĚTĚ

Již několik let má Convoi tu čest být smluvně propojen s Leybold Optics, s lokalitami v Drážďanech a Alenau (Německo), kdy někteří z jejich klientů potřebují demontovat zařízení, přepravit ho a znovu namontovat. Takto jsme byli požádáni přesunout vertikálně a horizontálně několik strojů. V poslední době získal Convoi řadu smluv v Číně, USA a Německu (Berlín). Ale protože žádné dvě instalace nejsou nikdy stejné, klienti se spoléhají na vynalézavost Convoi-e v oblasti stabilizace, konstruování a montování zařízení.

Jelikož nosnost podlahy byla na prvním místě a výška byla také omezením, komponenty by nebylo možné přesunout jeřábem. Tehdy se jako řešení nabídl náš 100 tunový zvedací systém.

Přesun 435 centimetrů širokého zařízení přes 455 centimetrů širokou bránu nebude malina ani v nejkrásnějších představách, natož pokud daná položka je 6 metrů dlouhá. Uprostřed velkého zájmu veřejnosti se nám podařilo tuto překážku překonat. V případě takových rozměrů Convoi přepravuje za doprovodu policie. Dva dny předtím než jsme byli domluveni vyrazit jsme se dozvěděli, že všechny speciální přepravy byly dočasně pozastaveny vzhledem k tomu, že do Drážďan se chystal přijít prezident Barack Obama. Termíny jsou pro Convoi posvátné, a proto se rozhodl změnit věci tak, aby byl na cestě připraven o den dříve. A tak se stalo, dokonce ani prezident Spojených států se nepostaví mezi Convoi a splnění termínu.

Technical details


Project
Přemístění strojů po celém světě