INSTALACE NOVÉHO 110 TUNOVÉHO LISU K VÝROBĚ OBKLADAČEK

Každý projekt přináší překvapení. Plány jsou vypracovány, CAD výkresy připravené, lidé a zařízení jsou rozděleny, opatření přijatá a termíny stanovené. Přišel čas na instalaci lisu na výrobu dlaždic Royal Dutch Mosa v Maastrichtu. Takže v předem dohodnutém čase zaměstnanci v Maastrichtu využili hydraulický zvedací systém a zařízení v závěsu. Ale lis na dlaždice nebylo nikde vidět. Nakonec, zvedací systém stál 3 týdny kvůli pozdnímu příjezdu stroje z Milána v Itálii. O tom jak se může 110 tunové zařízení vypařit, se můžeme jen dohadovat. Nakonec se ukázalo, že za toto zpoždění byly odpovědné povolení ve Francii a Belgii.


Radost Mosa, když stroj konečně prošel branou byla obrovská. Ani sekunda nevzešla nazmar: stroj byl okamžitě uvolněn se zvedacím systémem, umístěný na 180 tunový Greiner a uvnitř přepravované 16 tunovým vozíkem. Mezitím byl zvedací systém venku demontován a následně namontován uvnitř tak, abychom byli schopni zvednout stroj z původní vodorovné polohy na Greiner do požadované svislé polohy. Jakmile byl ve svislé poloze (s 10 mm rezervou) stroj musel být přesunut asi 3 m výše a jemně posunut, aby zapadl do 1,5 m hluboké jámy.


Je třeba dodat, že vše dobře dopadlo s přesností na desetinu milimetru a naše práce byla dokončena. Se strojem na místě bude Mosa schopná produkovat dlaždice o rozměru 1 m2 a zavést množství produktových inovací.

Technical details


Project
Inštalácia nového stroja na výrobu dlaždíc Hmotnosť 110 ton
Poloha
Maastricht Holandsko