CONVOI SKÓRE 90 %

Convoi dokončil mamutí přemístění pro Shell, během kterého byly odtestovány naše dovednosti. Pracovní stanice, technické zařízení, chemikálie, archivy, nebezpečné látky a bubny, celý závod musel být přesunut. 800 metrový přesun, který představoval 15 měsíců příprav, trval celkem 20 měsíců.

Všechno muselo být pečlivě připravené kvůli přísnosti pracovních metod a postupů Shell. Kvůli bezpečnosti a komunikaci byl na místě expert pro bezpečnost a ochranu zdraví. Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Convoi-em a Shell, Relocation Service Desk jmenovala osobu, která shromáždila všechny otázky Convoi-a a Shell a informoval personál ve společnosti Shell co a kdy se bude stahovat.

Během tohoto období jsme přestěhovali 1400 pracovních stanic, zahrnujících skříně, archivy a podobně, nemluvě o skle a olejových vanách, 45 000 kg nebezpečných látek a veškerou odpovídající dokumentaci a 800 sudů z obchodu.

Průmyslová část tohoto projektu zahrnuje přesunutí 1000 IDs, což může být cokoli od jednoduchého laboratorního uspořádání až po venkovní instalaci 85 tun. Každé ID muselo být propuštěno, zbaveno všech kapalin a plynů předtím než mohlo být odpojeno od elektřiny, vše v souladu s předem dohodnutým plánem.

Tento projekt byl velmi komplikovaný a náročný. Přesto bylo zadostiučiněním, protože průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci Shell ukázal, že naše úsilí bylo odměněno se skóre 90%.

Technical details