PŘEMÍSTĚNÍ KANCELÁŘÍ, VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ A SKLADŮ

VDL Industrial Modules b. v. se přestěhovala z Eindhovenu do Helmond. Vzdálenost lze nepředstavuje velký problém, ale to neznamená, že celá společnost, od kanceláří, skříní, počítačů a kávovarů až po stroje, výrobní linky a sklad s prostorem pro 3700 palet a 11 000 regálů nemusela být přesunuta.

To byl skutečný projekt na klíč, ve kterém Convoi vyniká. Všechno zařízení a jejich napájecí a výstupní připojení muselo být demontováno a mechanicky a elektricky a v některých případech i hydraulicky odpojeno. Všetko bylo řádně označeno a evidováno v souladu se "systémem Convoi-e" tak, aby všechna zařízení mohly být později znovu připojeny bez problémů. V přípravné fázi jsme vypracovali všechny demontážní plány, to v jakém pořadí budeme postupovat, zhodnotili jsme zdravotní a bezpečnostní aspekty, možná rizika a jakékoli další konkrétní problémy, které by se musely řešit. Na novém místě bylo všechno pečlivě označené. Zařízení v Helmond bylo přemístěno do nové haly a nainstalováno pomocí elektrických jeřábů. Všechno probíhalo tak jak jsme si naplánovali. Jakmile bylo zařízení na místě, byl každý jednotlivý kus pečlivě doladěn, dokud nebyl celý závod opět připraven k výrobě a na instalaci.

Stěhovací tým se postaral o to, že jakýkoli problém byl omezen na minimum. Do pondělního rána mohli zaměstnanci VDL sedět u svých stolů, i když v jiném městě. Pracovníci Convoi-e mají mnoho zkušeností a jsou velmi zběhlí ve stahování skladových regálů, jak byly tyto.

Pokud byste chtěli vidět toto stahování neváhejte kontaktovat Convoi a zeptejte se na video z "VDL" projektu.

Technical details


Project
Přemístění na klíč Kanceláře Výrobní zařízení Sklady