Convoi Relocation engineers

ONS VERHAAL

DUURZAAM ONDERNEMEN / MVO

Wij denken aan onze toekomst, die van u en onze kinderen

Convoi denkt aan de toekomst, die van u, die van ons en die van onze kinderen. Wij erkennen het belang van het minimaliseren van de invloed van de uitgevoerde projecten op het milieu. Dit is ook de reden waarom Convoi ISO14001 gecertificeerd is.

Onze waarden zijn zodanig gedefinieerd dat de werkomstandigheden van alle medewerkers zo optimaal mogelijk zijn. Veiligheid en milieu staan hierbij voorop en zijn in de dagelijkse gang van zaken verweven. Het milieubeleid is beschreven in het Arbo & Milieu Instructieboek dat ondertekend en bekend is bij iedere werknemer. Ook het Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden & Milieu (KAM) Handboek schenkt de nodige aandacht aan het milieu en hoe daar mee om te gaan.

Convoi heeft haar milieubeleid beschreven in het Instructie- en Handboek. Deze boeken zijn leidend en bekend binnen de gehele organisatie. Dit beleid heeft de 3-P’s van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als uitgangspunt: People – Planet – Profit.

Wilt u meer weten over onze werkwijze en projecten kijk dan naar de referenties. Wilt u advies of een offerte neem dan direct contact op.

Referenties >> Contact >>