KUKA - VOLVO CARS

Ter voorbereiding van de productie van onderdelen voor het XC60 model bij Volvo Cars in Gent (België), werd Convoi gevraagd om een offerte aan te bieden aan KUKA te Augsburg – Duitsland betreffende de ontmanteling van een UB3 area. Met 3.500 medewerkers in 15 verschillende landen kan worden gesteld dat KUKA een grote speler in de automotive sector is.

De betreffende zone moest binnen een periode van 5 weken ontruimd en opgeleverd zijn. De te demonteren zone, bijna ter grootte van een voetbalveld, opgedeeld in 2 zones, stond vol robots, 7de assen, conveyors op 2 verdiepingen, beschermhekken en robottafels. De veiligheidsvoorschriften moesten strikt nageleefd worden en daarnaast moest er rekening mee worden gehouden dat er in de omliggende zones nog in 2 shiften geproduceerd werd.

Het te ontruimen equipment moest in verschillende zones worden opgeslagen. Een deel re-use bleef op verdieping UB3 staan en een deel moest via een platform met een 25 tons kraan van Convoi Duitsland beneden in schrootcontainers geplaatst worden. Het overige equipment werd met deze kraan via het platform op vrachtwagens geladen en naar KUKAAugsburg afgevoerd ter modificatie voor re-use.

Na afloop van het project ontving Convoi een mooi compliment over de professionele en zorgvuldige uitvoering van dit project.

Technische details


Project
Ontmanteling productielijnen
Locatie
Gent, België
Materieel
Vrachtwagens, Zware industrie roller, Diverse heftrucks
Personeel
15 industriële verhuisspecialisten
Bijzonderheden
Productielijnen met oppervlakte van een voetbalveld, Directe omgeving van de locatie was in bedrijf