ARAYMONDS PROJEKT – RADOSŤ KLIENTA

Pune, India – 28. marec 2013

Araymonds Fasteners India Pvt Ltd je nadnárodná spoločnosť so sídlom v Pune zameraná na výrobu plastických vstrekovaných spojov. Rozhodli sa prejsť zo svojho existujúceho výrobného závodu, ktorý bol umiestnený v Chinchwad do nového a väčšieho. Ich nový výrobný závod bol postavený v Chakan v priemyselnej oblasti neďaleko Pune.

Cieľom bolo presunúť celý výrobný závod, čo spočívalo v presune rôznych vstrekovacích strojov s robotmi, pomocných zariadení, nastavení laboratórií, všetkých nástrojov, a podobne. Toto všetko muselo byť vykonané v čo najkratšom čase bez toho, aby boli obmedzené dodávky hotových výrobkov koncovým zákazníkom.

Convoi India zobral túto náročnú úlohu vážne a spolu s tímom Araymonds vypracoval podrobný plán premiestnenia. Všetky úlohy boli vopred jasne definované rovnako ako plánovanie nástrojov, vybavenia, či potrebných obalových materiálov. Celý projekt bol dokončený pred plánovaným harmonogramom a bez poškodení. Výroba bola spustená skôr ako bolo pôvodne dohodnuté.

Klient bol nadšený a Convoi India obdržal 100 % bonus za predčasné ukončenie projektu. Zákazník tiež vystavil certifikát vynikajúcej kompletizácie projektu čo je výborné odporúčanie.