CONVOI (NL) PRIESKUM SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV 2010

24 November, 2010

Tak ako sme to robili už v minulosti, tento rok sme opäť vykonali prieskum spokojnosti zákazníkov. Tento prieskum sa zaoberá:

  • spokojnosťou zákazníka v súvislosti s výsledkom služby, ktorú sme mu poskytli;
  • vzťahom cena-kvalita;
  • organizáciou a komunikáciou;
  • orientáciou na klienta;
  • prívetivosť personálu ku klientovi;
  • zručnosťou a odbornou znalosťou personálu;
  • našim postavením voči iným poskytovateľom.

Výsledky tohto prieskumu nám poskytujú informácie o tom ako klienti vnímajú naše služby. Z grafu je jasné, že Convoi dosahuje vyššie skóre ako v predchádzajúcich rokoch. Naše celkové priemerné skóre je 7,91. Tento údaj je vypočítaný na základe čiastkových aspektov ako: výsledok poskytovania služby, vzťah ceny a kvality, organizácia, komunikácia a orientácia na klienta.

Na prvý pohľad sa nárast o 0,12 bodu na stupnici od 1 do 10 nemusí javiť veľkolepo. Ale skóre 7,91 je vynikajúce a to z dvoch pohľadov. Convoi urobil pokrok pokiaľ ide o spokojnosť zákazníkov, zatiaľ čo ostatné CSS ukazujú presný opak. A netreba zabúdať, že priemery sú založené na súčte všetkých jednotlivých bodov.

Medzi top päťkou možno nájsť aspekty ako “zdvorilosť” (zo 7,81 v roku 2006 na 8,07 v roku 2010, “rýchlosť dodania”(7,78 – 8,07), “dodacia lehota” (7,76 – 8,05), “plnenie dohody o spolupráci” (7,82 – 7,45) a “kvalita služby” (7,78 – 8,02). Menšie zmeny možno nájsť v ekonomicko-obchodných aspektoch: “podmienky” (7,42 – 7,45), “oceňovanie” (21/7 – 24/7) a “hodnotu za peniaze” (7,18 – 7,19).

Súčasne môžeme konštatovať, že stúpajúci trend pokračuje v 20 aspektoch, ktoré klienti Convoi-a hodnotia. Klienti vytrvalo hodnotia Convoi vyššie ako ostatných poskytovateľov ponúkajúcich podobné služby, a to najmä pokiaľ ide o kvalitu, odhodlanie a spoľahlivosť ako ukazuje meradlo. Nakoniec zamestnanci Convoi-a boli posudzovaní podľa 12 kritérií a my sme hrdí na to, že podľa názoru našich klientov, náš personál pracuje viac než len k ich spokojnosti.