CONVOI: SCC – CERTIFIKÁT PRE PETROCHEMICKÝ PRIEMYSEL

7 May, 2012

Iniciatíva usilovať o bezpečné pracovné podmienky v petrochemickom priemysle v Holandsku bola vyvinutá, aby mohli byť potvrdené praktické bezpečnostné aspekty a riziká pracovných podmienok. Nadácia pre bezpečnosť (SSVV) pôsobí už niekoľko rokov ako školiteľ systému SCC, ktorý našiel uplatnenie v Belgicku, Nemecku, Anglicku, Švajčiarsku a Rakúsku.

SCC petrochémia

SCC certifikát pre petrochemický priemysel je výsledkom evolúcie v myslení o bezpečnosti, v ktorom boli spojené naše záväzky týkajúce sa bezpečných pracovných podmienok a tiež zdravotné a environmentálne aspekty. KAM koordinátori Convoi, Peter Driessen a Karl Erven zabezpečili, že čo možno najvyššia bezpečnosť pri práci Convoi je pre nás štandardom, ktorá je teraz oficiálne uznaná a certifikovaná. To znova dokazuje profesionálnu prácu Convoi so zameraním na ľudí a životné prostredie a presné posúdenie rizík.

ISO 9001:2008 and ISO14001

Systém manažérstva kvality ISO9001:2008 na “vykonávanie všetkých projektov týkajúcich sa priemyselného sťahovania a sťahovania v rámci projektu” bol obnovený, rovnako ako certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001. Ak chcete prácu vykonať dobre a bezpečne, kontaktujte Convoi!