INŠTALÁCIA NOVÉHO LISU PRE MIBA SINTER DOLNÝ KUBÍN

Miba je jedným z popredných strategických partnerov v medzinárodnom automobilovom a motorovom priemysle. Ich produktové portfólio zahŕňa spekané komponenty, ložiská motorov, trecích materiálov, komponenty výkonovej elektroniky a nátery. Výrobky MIBA zefektívňujú motorové vozidlá, vlaky, lode, lietadlá a elektrárne a sú spoľahlivejšie a (viac) šetrné k životnému prostrediu.

Ako špecialista na priemyselné sťahovanie bol Convoi požiadaný, aby vyložil, zaistil interný presun a umiestenie nového lisu do závodu Miba na Slovensku v Dolnom Kubíne. Hoci Convoi inštaloval mnoho lisov v minulosti, tento projekt bol zaujímavá výzva. V tomto prípade sa zákazník rozhodol mať všetky lisy v jednej obrovskej jame a nie každý v samostatnej. Štandardne môžeme mať hydraulický systém pozdĺž jamy a spustiť lis jednoducho dovnútra, ale v tomto prípade to nebolo možné. Počas obhliadky miesta našim projektovým manažérom, boli všetky možné riziká zaznamenané a v kancelárii bolo vypracované riešenie pre všetky možné prekážky, ktoré by mohli vzniknúť. Výsledkom bol podrobný plán, ako nainštalovať lis do jamy, vrátane otočenia lisu o 90 stupňov.

Najlepším riešením bolo použitie takzvaných "sloních nôh", ktoré umožnili, že koľajnice hydraulického systému Convoi mohli byť položené cez jamu, ako je možno vidieť na obrázkoch. Pomocou nich, bol Convoi schopný vmanévrovať, otočiť a umiestniť lis do svojej konečnej polohy bezpečným a kontrolovaným spôsobom.

Projekt bol realizovaný v spolupráci s výrobcom zariadenia a ak plnej spokojnosti MIBA; dokončenie prác bolo v rámci dohodnutého časového harmonogramu a zároveň boli zabezpečné bezpečné pracovné postupy po celú dobu trvania projektu.