KINGSPAN UNIDEK PRESŤAHOVANÝ CONVOI-OM

21 June, 2012

Kingspan Unidek GmbH podpísal s Convoi-om zmluvu na jeseň roku 2011 týkajúcu sa presunu celého závodu a výrobnej prevádzky 500 km z Burkhardtu blízko Chemnitz do Bretten, Nemecko. Kingspan Unidek GmbH je spoločnosť uznávaná pre svoje schopnosti v tepelnej izolácii, zvukovej izolácii a ochrane proti vlhkosti. Slogan spoločnosti je, že každý dom ju má, káždý dom ju potrebuje.

Integráciou lídra trhu Unidek Gefinex GmbH do Kingspan Group 1. apríla 2011 došlo k vytvoreniu novej spoločnosti pod názvom Kingspan Unidek GmbH. Vysoko kvalitné tepelnoizolačné výrobky z penového polystyrénu (EPS) predávané pod značkou Unidek, sú teraz vyrábané v mieste výroby v Brettene (Bádensko-Würtembersko). Kingspan Unidek GmbH je kompetentným partnerom na riešenie pre nové stavby, renovácie, rekonštrukcie a modernizácie zahŕňajúce strechy, stropy, steny a podlahy.

Celý presun bol realizovaný od novembra 2012 do marca 2012 s priemerne 22 zamestnancami. Tento projekt mal dve podstatné funkcie. Prvou bol presun do mlyna (pozri obrázok) s celkovou dĺžkou 77,2 metrov. Druhým bolo dostať kotolňu z prvého poschodia pomocou niekoľkých žeriavov a strojov (6 x 3 m/15 ton), ale nie ako one-to-one, pretože by to bolo príliš jednoduché…. Kotolňa bola demontovaná v Burkhardtsdorf a prevezená do Brettenu, kde bola po kompletnej mechanickej a elektrickej konverzii znova zostavená, s novým potrubím, rozvodmi atď. Celkovo bolo potrebných 58 transportov, špeciálnych pohybov a nočnej dopravy s policajným sprievodom na dokončenie tohto projektu.