PRIEMYSELNÉ SŤAHOVANIE ZÁVODU BPW

14 October, 2010

V oblasti dopravy podniká už viac ako 100 rokov, je vlastníkom spoločnosti so sídlom vo Wiehl, 50 km východne od Kolína nad Rýnom. Ako globálne pôsobiaca spoločnosť má BPW viac ako 11 výrobných jednotiek, 20 distribučných spoločností a servisnú sieť s 3100 partnermi. Skupina BPW zamestnáva zhruba 4500 ľudí po celom svete. V roku 2009 vyrobila spoločnosť viac ako 152 tisíc kamiónových náprav.
Po tom, čo bol BPW vo Wiehl z tendru vyradený, vyhradli sme v druhom kole možnosť premiestniť závod z Verony v Taliansku do Szombathley v Maďarsku.

Pokiaľ ide o rozmery strojného zariadenia vo Verone, pri demontáži sme stroje merali geometricky, rovnako aj pri spätnej montáži s našimi meracími lúčmi a uhlami.
Na prepravu stroja z Verony v Taliansku do Szombathley v Maďarsku sme si objednali 7 špeciálnych súprav, ktoré mali šírku až 3,8 m a vážili až 28 ton.

Ďalšou výzvou v rámci tohto projektu bolo veľké japonské obrábacie centrum CNC (Okuma 600H), ktoré sme rozobrali, zmontovali a uviedli do prevádzky aj s pomocou výrobcu a našich kvalifikovaných zamestnancov.