ROK CORUS TUBES BV PROJEKTOV

26 October, 2010

Začiatkom októbra sme zahájili poslednú fázu presunu výrobných liniek z Arnheme Oosterhout (Holandsko). Táto fáza spočíva v podstate v presunutí posledných dvoch zváracích liniek, M14 a M15 do Oosterhoutu. Linka M15 sa montuje viac či menej rovnakým spôsobom ako predtým, zatiaľ čo linka M14bude prestavaná akonáhle budú vybavené všetky súčiastky a zmení sa na viacúčelovú linku, ktorá bude premenovaná na KV 34.

Dokončenie tejto úlohy prinesie nášmu “Corus” rok, ktorý celkovo do konca ukončil 4 čiastkové projekty, t. j.:

Fáza 1: December – február. Premiestnenie PE a Coat linky z Oosterhoutu (Holandsko) do Corby (UK).

Do tohto kroku sme sa pustili tesne pred prázdninami 2009. Boli sme poučení Corusom, že celý závod v Oosterhoute musí byť vyprataný do konca roka.
Zmontovanie linky v Corby nebežalo tak ľahko ako sme očakávali nakoľko Anglicko bolo zasiahnuté takým zimným počasím aké tu nebolo 10 rokov. Je nutné povedať, že náš montážny tím stál pred veľkou skúškou. Ale keďže väčšina klientov má veľké očakávania, dokázali sme túto úlohu dokončiť počas februára, síce s menším oneskorením, ale našťastie nie z nášho zavinenia.

Fáza 2: máj – jún. Premiestnenie dielov zváracej linky M16 z Arnhemu do Oosterhoutu.

Späť na domácej pôde, projektový tím tak môže nabrať trochu síl, skôr než sa pustí do príprav na ďalší projekt. Veľmi skoro sme cítili, že to bude hračka, tentokrát sme sa zaoberali iba jednou linkou namiesto dvoch, na rozdiel od Anglicka. Tento predpoklad sa ukázal byť nie tak pravdivý. Organizácia a doprava bola veľmi zložitá vzhľadom na mnohých subdodávateľov, museli sme zápasiť s frézovaním okolo výrobnej haly a inými okolnosťami (napr. žiadne tvrdené podlahy v hale).

Fáza 3: august. Premiestnenie M18 zváracej linky a lemovania z Arnhemu do Ooosterhoutu.

To bola skutočná výzva, pretože sme nemohli počítať s našou bežnou pracovnou silou a tiež preto, že tam bol ďalší rad závažných projektov, ktoré sa museli riešiť.
Je potrebné povedať, že vďaka hybnej sile našich tímov fungovala celá operácia aj na konci. Dokonca sa nám podarilo namontovať linky skôr než bolo naplánované.

Fáza 4: október. Premiestnenie M14 a M15 zváracích liniek a časť premeny na KV34.

Sotva sme skončili tretiu fázu, začala sa príprava na štvrtú a poslednú fázu. Fáza 4 má byť dokončená do konca októbra a budeme robiť všetko preto, aby sme túto poslednú fázu priviedli k zdarnému koncu takže sa môžeme obzrieť na Corus rok, v ktorom sme boli svedkami zmeny názvu z Corus Tubes BV na Tata Steel Nederland Tubes B.V.
Bol to rok, v ktorom všetky zúčastnené osoby urobili aj nemožné, aby bol projekt úspešne ukončený. Akonáhle bude táto práca dokončená budeme môcť s istotou povedať, že sme vykonali sizyfovské úsilie pre náročného klienta