VYKLÁDKA A INTERNÝ TRANSPORT NOVÉHO VSTREKOVACIEHO LISU ENGEL

ZKW Group je známa ako poskytovateľ prémiových svetelných systémov pre motorové vozidlá po celom svete. Má inovatívne, kompetentné vývojové centrá a výrobné závody, ktoré sú v blízkosti jej zákazníkov.

Convoi má dobrý vzťah so ZKW Slovenskom a spoločnosťou Mastex, ktorá je certifikovanou servisnou organizáciou pre vstrekovacie lisy Engel. Engel dodáva vstrekovacie lisy pre ZKW pravidelne, pričom Convoi pri týchto dodávkach zabezpečuje vykladanie a polohovanie vstrekovacích lisov.

Ak chcete vykonať projekt, ktorý zahŕňa vykládku, umiestnenie a montáž vstrekovacieho lisu vrátane presného vyváženia zariadenia, Convoi používa kombináciu prenajatého mobilného žeriavu a vlastného vybavenia – napr. 100t sadu pancierových kolies, 4 ťažké hydraulické zdviháky s kapacitou 100 ton každý a 7 a 16 tonový vysokozdvižný vozík s pneumatikami ktoré nezanechávajú stopy (požiadavka zákazníka). Okrem spomínanej manipulácie Convoi asistoval výrobcovi aj počas spúšťania stroja.

Projekt bol dokončený v dohodnutom časovom rámci a podľa plánu k spokojnosti zákazníka ako aj dodávateľa stroja. Convoi sa teší na opätovnú spoluprácu s týmito spoločnosťami