ZMLUVA PODPÍSANÁ S ERASMUS MEDICAL CENTER

15 February, 2012

V uplynulých rokoch Erasmus Medical Centre v Rotterdame (Holandsko) tvrdo pracoval na rekonštrukcii Univerzity Medical Center. Táto obnova zahŕňa nové nemocnice a vzdelávacie centrum, rozšírenie Sofiinej detskej nemocnice a obnovenie Toraxcentra. Ak budú budovy o rozlohe 130 000 m2 pripravené, začne sa rekonštrukcia existujúcich úsekov.

To znamená, že v priebehu najbližších rokov prebehne presun miest vrátane:

  • Kancelárie
  • Klinického oddelenia (pokým ide o pacientov)
  • Ambulancie
  • Laboratória.

V roku 2011 Erasmus MC začala výberový proces nového dodávateľa pre realizáciu oboch projektov a pre pravidelné sťahovanie. Po predbežnom výbere začalo výberové konanie. Víťazom tohto tendra bol Convoi. Od 1. februára sa začali práce v centre Rotterdamu.

Stavebný projekt je ambiciózny a snaží sa dosiahnuť čo najvyššiu úroveň, a to tak z hľadiska konceptu ako aj stavebných vlastností. Je to Univerzita Medical Center 21. storočia, ktorá bude pripravená na budúcnosť. Viac informácií o stavebnom projekte možno nájsť na new Erasmus.

Convoi sa teší na túto novú spoluprácu s Erasmus Medical Center. Na pravej strane môžete vidieť niekoľko fotografií novej budovy a podpisu zmluvy: fltr. Paul Stöver (Erasmus MC), Alex de Jong (Convoi), Leon Spronken (Convoi) and Mark Koppenberg (Convoi).