O NÁS

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ FIRIEM

Myslíme na našu budúcnosť, tú vašu a našich detí

Convoi myslí na budúcnosť, na tú vašu, na našu a na tú našich detí. Uznávame význam minimalizovania vplyvu vykonaných projektov na životné prostredie. Toto je tiež dôvod, prečo je Convoi certifikovaný s ISO14001.

Naše hodnoty sú tak definované, že pracovné podmienky všetkých zamestnancov sú tak optimálne ako je možné. Bezpečnosť a životné prostredie tu stoja v popredí a prelínajú sa v dennom chode dianí. Zásady životného prostredia sú popísané v inštrukciách o ochrane zdravia a životného prostredia, s ktorými sú všetci oboznámení a podpísaní sú na nej všetci zamestnanci. Tiež inštrukcie ohľadom kvality, Zdravia a životného prostredia (HSE) venujú náležitú pozornosť životnému prostrediu a ako s ním zaobchádzať.

Convoi opísal svoje inštrukcie o životnom prostredí v príručke. Tieto knihy sú známe a riadi sa podľa nich v celej organizácií. Podnikanie ako východiskový bod: Ľudia – Planéta – Zisk.