EXPERTÍZY

RELOCATION ENGINEERS

Ľudia, ktorí milujú výzvu; "nedá sa, neexistuje"

Inžinieri Convoi (the Relocation Engineers) sú multidisciplinárne použiteľní. Títo všestranní odborníci, odborníci na priemyselné sťahovanie, majú vzdelania medzi inými v odbore mechaniky a elektrotechniky. Prirodzene sú vlastníkmi bezpečnostného osvedčenia ako SCC a SCC/SOS, vodičských preukazov na vysokozdvižný vozík, šoférskych osvedčení. Taktiež majú osvedčenia na prácu s mobilnými žeriavmi, vysokozdvižnými plošinami a halovými žeriavmi. Sú to všetko odborníci s vášňou, znalosťou, špecializáciou a majú skúsenosti s najrôznorodejšími strojmi, zariadeniami a technikou. Odborníci priemyselného sťahovania Convoi-a majú potrebnú flexibilitu a kreativitu pre hľadanie riešení v práci so svojim zariadením. To je to, prečo Convoi vykonáva prácu so svojim zariadením.

Nie je dôležitá iba ich technická znalosť. Sú to odborníci, ktorí sú zvyknutí pracovať v zahraničí, lebo projekty sú vykonávané doslova celosvetovo. Dokážu pracovať s ľuďmi s iných kultúr, dorozumieť sa rôznymi jazykmi a sú zvyknutí byť dlhšie preč z domu.

Ak chcete vedieť ako pracujeme a viac o našich projektoch, pozrite sa na referencie. Potrebujete poradiť alebo chcete cenovú ponuku? Kontaktujte nás, prosím, priamo.