EXPERTÍZY

TESTOVANIA & SPUSTENIA

... do posledných detailov ...

Pre tento anglický pojem neexistuje správny výraz. Testing & Commissioning (T&C, Testovanie & Spustenie výroby) ide ďalej než "na kľúč" a tiež ďalej ako “uvedenie do prevádzky”. Tieto pojmy sú úzko späté, ale existujú dôležité rozdiely. Posledné dva spomínané pojmy sú ukončené “turn run-om”. Všetko je skontrolované či všetko správne pracuje a je správne zapojené a ďalej je zariadenie prenechané zákazníkovi.

Pri Testovaní & Spustení je skutočné začatie výroby za prítomnosti spoločnosti Convoi. Potom hovoríme o takzvanom “hot run”, kde sú použité skutočné suroviny a je začatá výroba a je vyrobený produkt. Ide tu o donastavovanie a testovanie stroja, zariadenia alebo výrobnej linky tak, aby konečný produkt bol vyrobený v správnom množstve a v požadovanej tolerancii. To tiež zahŕňa výučbu robota: robot vykonáva nielen správne pohyby, ale pohyb je v rámci požadovaných tolerancií. T&C je vykonané v spolupráci so zákazníkom, prípadne v kombinácii s výrobcom zariadenia.

Ak chcete vedieť ako pracujeme a viac o našich projektoch, pozrite sa na referencie. Potrebujete poradiť alebo chcete cenovú ponuku? Kontaktujte nás, prosím, priamo.