ODVETVIA

LABORATÓRIA

Špeciálni ľudia so špeciálnym vybavením pre špeciálne projekty

Sťahovanie laboratórií vyžaduje osobitný prístup. Vzhľadom ku kombinácii väčších, ťažších prístrojov a skúšobných zariadení na jednej strane a veľmi citlivých a drahých zariadení, veľa skla a malých inštrumentov na druhej strane, kombinujú sa tu pravidelne sily priemyselnej montáže a sťahovania projektov.

Vedieť umiestniť veľké, nové zariadenia, vyžaduje špeciálne znalosti a vybavenie, ale sťahovať sklo a krehké inštrumenty, vyžaduje určite nie menej skúseností. Ideálna práca pre Convoi.

Nebezpečné látky

V laboratóriach sa veľa používajú nebezpečné látky. Nebezpečné látky nemôžu byť premiestňované nikým iným ako našimi šoférmi vlastniacimi ADR osvedčenia. Convoi má špeciálne zariadenie na bezpečnú prepravu nebezpečných látok. Sťahovanie laboratórnych digestorov, vaní na kyselinu, leptadiel, pecí a zariadení: Convoi to všetko vykonal, vrátane zodpovedajúcich povolení.

Ak chcete vedieť ako pracujeme a viac o našich projektoch, pozrite sa na referencie. Potrebujete poradiť alebo chcete cenovú ponuku? Kontaktujte nás, prosím, priamo.