EXPERTÍZY

MANAŽEMENT ODPADOV

Spracovanie odpadu zo sťahovania ako to má byť... Convoi-om

Stále viac zákazníkov necháva nadpriemerné m2´ vypratať a dať ich do pôvodného stavu Convoi-om. V našom koncepte začína tento proces už pred sťahovaním.

Služby v predsťahovacej fáze:

  • Inventarizácia odpadu
  • Poradenstvo o najviac efektívnom spôsobe čistenia (tiež sprostredkovanie predaja nábytku)
  • Zaistiť dostatočné zdroje, aby sa zber odpadu triedil
  • Likvidáciu dôverných dokumentov (vrátane osvedčenia o zničení)

Projekty o zariadení sťahovania budú oveľa zreteľnejšie ak sa zničí nadbytočný papier (tiež nadbytočná aparatúra) pred sťahovaním. Tak začína sťahovanie už pri vašich zamestnancoch.

Služby po sťahovaní:

  • Odvoz prebytočné nábytku
  • Odstránenie deliacich stien a kobercov
  • Odovzdať vyzametané