HOME

REFERENCIE

V rámci prípravy dielov na výrobu modelu XC60 spoločnosti Volvo Cars v Gente (Belgicko), bol Convoi vyzvaný, aby predložil firme Kuka v Augsburgu – Nemecko…
VDL Industrial Modules b. v. sa presťahovala z Eindhovenu do Helmondu. Vzdialenosť možno nepredstavuje veľký problém, ale to neznamená, že celá spoločnosť…
Presun zariadenia na splyňovania zo Schwarze Pumpe (D) do Indie.
Rectitel poveril Convoi GmbH presťahovať časť jednotky RIM ROM z Unterriexingen (Nemecko) do Ningbo v Shangai (Čína). Druhá časť zariadenia mala byť presunutá…
Už niekoľko rokov má Convoi tú česť byť zmluvne prepojený s Leybold Optics, s lokalitami v Držáďanoch a Alenau (Nemecko), kedy niektorí z ich klientov potrebujú…
Obecný archív v Amsterdame obsahuje zbierku mestských historických dokumentov, vrátane historicko-kartografickej časti s miliónmi máp, kresieb, grafiky,…
Každý projekt prináša prekvapenia. Plány sú vypracované, CAD výkresy pripravené, ľudia a zariadenia sú rozdelené, opatrenia prijaté a termíny stanovené. Prišiel…
Pod heslom “prevádzka na jednom mieste”, boli obe lokaliny Martini Ziekenhuis presťahované do zbrusu novej nemocnice.
Convoi bol menovaný ako jediný a regulárny poskytovať akéhokoľvek premiestnenia týkajúceho sa University of Amsterdam v priebehu nasledujúcich 4 rokov.
ERIKS je obchodná spoločnosť zameraná na techniku a je obchodovaná na burze. Convoi pomohol premiestniť ich sídlo z Heerhugowaard a Alkmaar do zbrusu novej…
Convoi dokončil mamutie premiestnenie pre Shell, počas ktorého boli odtestované naše zručnosti.
Convoi vykonal už v minulosti veľkú inštaláciu a sťahovacie operácie pre tlačiarne, v spolupráci s Tetterode Nederland. Tento raz poveril Convoi priamo KBA. Em.…
Je to necelých 10 rokov kedy sme presúvali sídlo Yokogawa v Amersfoorte v priebehu 2 víkendov. Tentoraz sme boli postavení pred skutočnú výzvu.