HOME

REFERENCIE

Pod heslom “prevádzka na jednom mieste”, boli obe lokaliny Martini Ziekenhuis presťahované do zbrusu novej nemocnice.
Convoi vykonal už v minulosti veľkú inštaláciu a sťahovacie operácie pre tlačiarne, v spolupráci s Tetterode Nederland. Tento raz poveril Convoi priamo KBA. Em.…
ERIKS je obchodná spoločnosť zameraná na techniku a je obchodovaná na burze. Convoi pomohol premiestniť ich sídlo z Heerhugowaard a Alkmaar do zbrusu novej…
Convoi dokončil mamutie premiestnenie pre Shell, počas ktorého boli odtestované naše zručnosti.
VDL Industrial Modules b. v. sa presťahovala z Eindhovenu do Helmondu. Vzdialenosť možno nepredstavuje veľký problém, ale to neznamená, že celá spoločnosť…
Convoi bol menovaný ako jediný a regulárny poskytovať akéhokoľvek premiestnenia týkajúceho sa University of Amsterdam v priebehu nasledujúcich 4 rokov.
Už niekoľko rokov má Convoi tú česť byť zmluvne prepojený s Leybold Optics, s lokalitami v Držáďanoch a Alenau (Nemecko), kedy niektorí z ich klientov potrebujú…
Presun zariadenia na splyňovania zo Schwarze Pumpe (D) do Indie.
Rectitel poveril Convoi GmbH presťahovať časť jednotky RIM ROM z Unterriexingen (Nemecko) do Ningbo v Shangai (Čína). Druhá časť zariadenia mala byť presunutá…
Je to necelých 10 rokov kedy sme presúvali sídlo Yokogawa v Amersfoorte v priebehu 2 víkendov. Tentoraz sme boli postavení pred skutočnú výzvu.
Obecný archív v Amsterdame obsahuje zbierku mestských historických dokumentov, vrátane historicko-kartografickej časti s miliónmi máp, kresieb, grafiky,…
V rámci prípravy dielov na výrobu modelu XC60 spoločnosti Volvo Cars v Gente (Belgicko), bol Convoi vyzvaný, aby predložil firme Kuka v Augsburgu – Nemecko…
Každý projekt prináša prekvapenia. Plány sú vypracované, CAD výkresy pripravené, ľudia a zariadenia sú rozdelené, opatrenia prijaté a termíny stanovené. Prišiel…