INŠTALÁCIA ROTAČKY

Okrem veľkej rotačky Royal printers Em. De Jong v Baarle-Nassau (NL) pracuje aj s offsetovou hárkovou tlačou. Convoi vykonal už v minulosti veľkú inštaláciu a sťahovacie operácie pre tlačiarne, v spolupráci s Tetterode Nederland. Tento raz poveril Convoi priamo KBA. Em. De Jong Printers nabádal KBA, aby inštaláciu uskutočnil Convoi kvôli ich bohatým skúsenostiam.

Kombinácia povesti a konkurencieschopnej ceny viedla k uzavretiu zmluvy s nemeckou spoločnosťou KBA na inštaláciu Compacta 408. Convoi robil tento druh práce v minulosti často, napr. pre jednu sesterskú firmu Em de Jong, Janssen/Pers v Gennepe. Projekt bol dokončený počas niekoľkých dní za pomoci 4 skúsených inžinierov, viac ako 400 tonového zdvíhacieho systému a 12 tonového vysokozdvižného vozíka vybaveného hydraulickou rukou.

Royal Printing Em. De Jong a klient KBA boli veľmi spokojní. Dva tlačiarenské stroje boli inštalované v Kyjeve (UKrajina) presne podľa pokynov KBA.

Fakty čísla