SŤAHOVANIE STROJOV PO CELOM SVETE

Už niekoľko rokov má Convoi tú česť byť zmluvne prepojený s Leybold Optics, s lokalitami v Držáďanoch a Alenau (Nemecko), kedy niektorí z ich klientov potrebujú demontovať zariadenie, prepraviť ho a znovu namontovať. Takto sme boli požiadaní presunúť vertikálne a horizontálne niekoľko strojov. V poslednej dobe získal Convoi celý rad zmlúv v Číne, USA a Nemecku (Berlín). Ale pretože žiadne dve inštalácie nie sú nikdy rovnaké, klienti sa spoliehajú na vynaliezavosť Convoi-a v oblasti stabilizácie, konštruovania a montovania zariadení.

Keďže nosnosť podlahy bola na prvom mieste a výška bola tiež obmedzením, komponenty by nebolo možné presunúť žeriavom. Vtedy sa ako riešenie ponúkol náš 100 tonový zdvíhací systém.

Presun 435 centimetrov širokého zariadenia cez 455 centimetrov širokú bránu nebude malina ani v najkrajších predstavách, nie ešte ak daná položka je 6 metrov dlhá. Uprostred veľkého záujmu verejnosti sa nám podarilo túto prekážku prekonať. V prípade takýchto rozmerov Convoi prepravuje za doprovodu polície. Dva dni predtým než sme boli dohodnutí vyraziť sme sa dozvedeli, že všetky špeciálne prepravy boli dočasne pozastavené vzhľadom na to, že do Drážďan sa chystal prísť prezident Barack Obama. Termíny sú pre Convoi posvätné, a preto sa rozhodol zmeniť veci tak, aby bol na ceste pripravený o deň skôr. A tak sa stalo, dokonca ani prezident Spojených štátov sa nepostaví medzi Convoi a splnenie termínu!

Fakty čísla


Projekt
Premiestnenie strojov po celom svete
Pracovníci
100 tonový zdvíhací systém