PREMIESTNENIE 40KM HISTORICKÝCH ARCHÍVOV

Obecný archív v Amsterdame obsahuje zbierku mestských historických dokumentov, vrátane historicko-kartografickej časti s miliónmi máp, kresieb, grafiky, knižnice a rozsiahlych zvukových, filmových archívov a fotografií – to všetko sa rozprestiera nie na menej ako 40 km. Obecný archív rástol v dôsledku prepojenia skladov na Amsteldijk. Nakoniec boli predložené plány na umiestnenie archívu v ABN-Amro. Po rozsiahlej rekonštrukcii v De Bazel, prevzal Convoi zodpovednosť za tento mega-projekt.

Išlo o 40 000 metrov regálov a sprievodných archívov. 5000 archívnych regálov bolo premiestnených tiež. Archívy sa skladali z najrôznejších kníh, archívov škatúľ, portfólia, filmových pások, kotúčov, zložiek a sklených platní. Ďalším problémom bolo, že tento krok mal ísť ruka v ruke s kompletnou reorganizáciou systému archivácie. Na pôvodnom mieste boli zmiešané rôzne typy a formáty. Po novom by mali byť roztriedené podľa typu a veľkosti.

Na minimalizáciu narušenia prístupu do obecného archívu, musel Convoi premiestniť všetko čo sa sa nachádzalo v danom priestore za 40 dní. To znamená asi 1000 kontajnerov, každý o dĺžke 1m by mal byť premiestnený každý deň, rovnako ako regály. Najprv bol upravený súpis všetkých archívov, aby zodpovedal požiadavkám logistiky. To bolo doplnené do podrobného harmonogramu. Veľká časť pozornosti sa sústredila na vzájomné prepojenie rôznych typov archívu, ich formát a (re)organizáciu regálov.

Harmonogram tiež zahŕňal priestor aj pre prípadné nezdary a bola vykonaná aj analýza rizík. Priebeh presunu bol sledovaný každý deň, čo umožňovalo optimálnu koordináciu pri sťahovaní.

Fakty čísla