PRESUN JENDOTKY RIM ROM

Rectitel poveril Convoi GmbH presťahovať časť jednotky RIM ROM z Unterriexingen (Nemecko) do Ningbo v Shangai (Čína). Druhá časť zariadenia mala byť presunutá interne.

Sotva sme začali s montážou zariadenia, boli sme požiadaní, aby sa presunulo aj zostávajúcich 75 % závodu v rámci Unterriexingen. 25 % deficit bol spôsobený rôznymi výrobnými miestami, aby Unterriexingenský závod mohol disponovať plne funkčnými výrobnými linkami.

Práca na 2 oddelených miestach znamenala, že “Recticel tím” musel byť rozdelený na 2. Oba tímy pozostávali z Convoi elektrikárov a expertov v elektronike a hydraulike. Na konkrétny prípad sme priradili 24 ľudí.

Na dokončenie práce v Nemecku sme dostali 2 týždne, teda presunutie 75 % časti interne + dodanie zvyšných 25 % z druhého miesta. S 20 zamestnancami sme boli schopní priviesť tento projekt do úspešného konca, k plnej spokojnosti predstavenstva Recticel.

Recticel sa nám poďakoval ďalšími dvomi objednávkami, z ktorých jedna zahŕňa presun zariadenia z Alabamy (USA) do Mostu (Česká republika), zatiaľ čo druhá sa týkala premiestnenia samostanej jednotky z Mallersdorfu (Nemecka) do Mostu v Českej republike.

Fakty čísla