ROYAL SHELL

Convoi dokončil mamutie premiestnenie pre Shell, počas ktorého boli odtestované naše zručnosti. Pracovné stanice, technické zariadenie, chemikálie, archívy, nebezpečné látky a bubny, celý závod musel byť presunutý. 800 metrový presun, ktorý predstavoval 15 mesiacov príprav, trval celkovo 20 mesiacov.

Všetko muselo byť starostlivo pripravené kvôli prísnosti pracovných metód a postupov Shell. Kvôli bezpečnosti a komunikácii bol na mieste expert pre bezpečnosť a ochranu zdravia. Na zaistenie bezproblémovej komunikácie medzi Convoi-om a Shell, Relocation Service Desk vymenovala osobu, ktorá zhromaždila všetky otázky Convoi-a a Shell a informoval personál v spoločnosti Shell čo a kedy sa bude sťahovať.

Počas tohto obdobia sme presťahovali 1400 pracovných staníc, zahŕňajúcich skrine, archívy a podobne, nehovoriac o skle a olejových vaniach, 45 000 kg nebezpečných látok a všetku príslušnú dokumentáciu a 800 sudov z obchodu.

Priemyselná časť tohto projektu zahŕňa presunutie 1000 IDs, čo môže byť hocičo od jednoduchého laboratórneho usporiadania až po vonkajšiu inštaláciu 85 ton. Každé ID muselo byť prepustené, zbavené všetkých kvapalín a plynov predtým ako mohlo byť odpojené od elektriny, všetko v súlade s vopred dohodnutým plánom.

Tento projekt bol veľmi komplikovaný a náročný. Napriek tomu bol zadosťučinením, keďže prieskum spokojnosti medzi zamestnancami Shell ukázal, že naše úsilie bolo odmenené so skóre 90 %.

Fakty čísla