BIG BANG YOKOGAWA DOSIAHLA OHROMUJÚCI ÚSPECH!

Je to necelých 10 rokov kedy sme presúvali sídlo Yokogawa v Amersfoorte v priebehu 2 víkendov. Tentoraz sme boli postavení pred skutočnú výzvu. Tie isté kancelárie v meste Apeldoorn museli byť presťahované do novej budovy v priebehu len jedného víkendu!

Okrem 650 pracovných staníc projekt zahŕňal:

  • Výrobné plochy
  • Laboratóriá
  • Sklad náhradných dielov (vrátane balenia a vybalenia)
  • Archívy (vrátanie balenia a vybalenia)
  • Obchody
  • Staging area (inštalácia cq testovacej plochy s 19” rozvádzačmi a ICT zariadenie)
  • Hot stand-by (servisné pracovisko)
  • Kalibračná oblasť (citlivé meracie zariadenia)
  • Doprava a zásoby

Viac ako 3000 m3. Mali sme začať v piatok a v pondelok ráno mala byť Yokogawa plne funkčná.

Kým sa rozhodovalo o našej ponuke, vypracovali sme podrobný plán presunu s príslušnými dodacími lehotami. Vďaka nasadeniu špecializovaných tímov (Projekt premiestnenie a priemyselné sťahovanie) a nočných smien, bol Convoi schopný splniť časové obdobie.

Na konci plánovania Utrecht Division priradil do rôznych častí projektu všetkých ľudí. Niekoľko dní pred začiatkom sa začalo s presunom oblastí ako archívy a sklady. Pomaly, ale isto sme sa pripravovali na veľký tresk…

V piatok večer sme sa dali do pohybu. “Vlak opustil stanicu” a nebolo možné sa vrátiť. V sobotu večer, bol Convoi pripravený.

Fakty čísla